ساخت موشن گرافیک

توسط تیم رسا

امروزه رقابت برسر ایجاد محتوایی است که علاوه بر اینکه دربرگیرنده هدف محتواست ؛ خلاقانه، سرگرم کننده و جذاب باشد تا بتواند در حافظه مخاطب بیشتر به یاد مانده و مخاطب را بیشتر درگیر نماید بر همین اساس محتوا های متحرک گرافیکی یا موشن گرافیک ، به خوبی توانایی رساندن یک محتوا را به اهداف در نظر گرفته شده دارند.

ساخت موشن گرافی

با توجه به نقش روز افزون محتوا در برندسازی یک کسبوکار و فروش یک محصول ، امروزه رقابت بر اثر ایجاد محتوای خاص و متفاوتی است که علاوه بر اینکه دربرگیرنده هدف محتواست (مثلا به منظور معرفی محصول و خدمات ،اطلاع رسانی یا آموزشی است) خلاقانه، سرگرم کننده و جذاب باشد تا بتواند در حافظه مخاطب بیشتر به یاد مانده و مخاطب را بیشتر درگیر نماید.بر همین اساس محتوا های متحرک گرافیکی یا موشن گرافیک ، به خوبی توانایی رساندن یک محتوا را به اهداف در نظر گرفته شده دارند.

موشن گرافیک - ژیوار - نیتک

نمونه کارها

نمونه پروژه های انجام شده

توجه به خلق ارزش افزوده برای کارفرما، نگاه نو و خلاقانه در ارائه خدمات هدف و شعار ما در ارائه خدماتمونه
الهه قاسمی
مدیر تیم رسا

همین الان شروع کنید

جدول تعرفه خدمت ارائه شده

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند

موشن گرافیک
50,000 تومان

    (هر ثانیه) بدون هزینه گویندگی