موشن گرافی

ویدئوهایی که پیام و محتوا را به صورت متحرک منتقل میکنند،موشن هستند. واژه موشن در زبان فارسی پویا ترجمه می‌شود و به هر چیزی که دارای حرکت باشد می‌گویند. 

موشن گرافی

انتقال محتوا با این روش از مزیت‌های بسیاری برخوردار است. از جمله اینکه می‌توان محتوا را به‌صورت تأثیرگذارتر و جذاب‌تر در زمان کوتاه‌تری به مخاطب ارائه داد. 

انواع موشن گرافیک ها شامل:

ویدئورئال 

 ویدیو موشن

استاپ موشن 

موشن‌ گرافیک

اینفو موشن 

انیمیشن

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند