دیجیتال مارکتینگ - نیتک

دیجیتال مارکتینگ

امروزه بازار کار دیجیتال مارکتینگ رونق بسیاری گرفته است. از این طریق می توانید با مخاطب محصول خود ارتباط موثر تری برقرار کنید.
دیجیتال مارکتینگ حرفه یا تخصصی که مسئول گسترش استراتژی فروش محصول یا خدمات یک شرکت به صورت آنلاین می باشد. در این راه از ابزاری نظیر شبکه های اجتماعی، وبسایت، ایمیل مارکتینگ و موتورهای جستجو بهره گرفته می‌شود.

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ به هرگونه‌­ای از بازاریابی محصولات و خدمات می­‌گویند که از طریق دستگاه‌­های الکترونیکی انجام می‌­شود.
دیجیتال مارکتینگ شامل تمام فعالیت‌های بازاریابی می‌شود که از طریق بستری به نام اینترنت صورت می‌پذیرد. مشاغل از کانال‌های دیجیتال مانند موتورهای جستجو، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و سایر وب‌سایت‌ها برای ارتباط با مشتریان فعلی و احتمالی خود استفاده می‌کنند.
یک بازاریاب دیجیتال خوب یا کسی که به هر نحوی در این زمینه فعالیت می‌کند باید درک روشن و درستی از تأثیر انواع مختلف بازاریابی دیجیتال بر تحقق اهداف اصلی خود داشته باشد

دیجیتال مارکتینگ - نیتک

تیم های مجری

لیست تیم هایی که همین خدمت را رائه میکنند